Αυτονόμηση μοναστηριού Αν. Μακεδονία ισχύος 17kW 

Προσφορά για μελέτη και πλήρη αυτονόμηση Ι.Μ. 

Inverter SMA

Panel Luxor 390 μονοκρυσταλλικά

Sunny Island Ρυθ. Φόρτισης

Multicluster 6.0 Διανομή ηλ. φορτίου